6 thủ thuật hay với iPad

Chùm video hướng dẫn người dùng cách thức bổ sung thêm camera, sử dụng Flash hiệu quả, khám phá tính năng bàn phím ẩn…

> Dùng iPad hỗ trợ phẫu thuật

Tạo danh sách bài hát theo ý muốn

Xem video.

Làm đảo lộn trật tự danh sách bài hát

Xem video.

Khám phá tính năng bàn phím ẩn

Xem video.

Sử dụng Flash để kết nối máy tính qua mạng ảo

Xem video.

Tích hợp thêm camera thứ 2 với sự hỗ trợ của iPhone

Xem video.

Tùy chỉnh công cụ theo sở thích cá nhân

Xem video.


Nguồn: VnExpress.net